Kyläilta sekä kylätoimikunnan kevätkokous 18.4.2018

Murron kylätoimikunta ry, yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous

 

Aika:            Keskiviikko 18.4.2018, kello 18:00

Paikka:        Murron koulun ruokala
Paikalla Tommi Tuovinen, Lauri Sainio, Sami Ristiluoma, Lasse Räihä, Timo Mäkelä, Minna Sainio, Leena Rämö, Heikki Patala, Marko Partanen.

1 §                 Kokouksen avaus

                      Päätösesitys: Kokous avataan kello 18.00

Päätös: Murron kylätoimikunnan puheenjohtaja Tommi Tuovinen Avasi kokouksen kello 18.06.

2 §                 Kokousvirkailijoiden valinta

                      2.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta

Päätösesitys: Valitaan kokouksen puheenjohtaja. Minna Sainio esitti puheenjohtajaksi Lauri Sainiota

Päätös: Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Lauri Sainio.

                      2.2 Kokouksen sihteerin valinta

Päätösesitys: Valitaan kokoukselle sihteeri. Lauri Sainio esitti Sami Ristiluomaa kokouksen sihteeriksi.

Päätös: Valittiin Sami Ristiluoma kokouksen sihteeriksi.

                      2.3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Päätösesitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätetään, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Minna Sainio esitti Lasse Räihää ja Tommi Tuovinen esitti Marko Partasta.

Päätös:  Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi Lasse Räihä ja Marko Partanen. 

3 §                 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuudesta päättäminen

Murron kylätoimikunta ry:n sääntöjen 5 § mukaan yhdistys pitää kalenterivuosittain kaksi varsinaista kokousta hallituksen määräämänä ajankohtana: kevätkokouksen huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokouksen marraskuun loppuun mennessä.

Kokouskutsu yhdistyksen kokoukseen on julkaistava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta yhdistyksen verkkosivuilla tai yhdistyksen ilmoitustauluille kiinnitetyillä kokouskutsuilla. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Murron kylätoimikunta ry:n sääntöjen 3 § mukaan yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä yhdistyksen toiminta-alueella vakituisesti tai osa-aikaisesti asuvat yksityiset henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita yhdistyksen toiminnasta ja hyväksyvät sen tarkoituksen.

Kokouksesta on julkaistu tieto yhdistyksen verkkosivuilla seitsemän päivää ennen kokousta. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu murtolaisiin koteihin jaetussa tiedotteessa.

Päätösesitys: Todetaan kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

                      Päätös: Todettiin kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltaiseksi.

 

4 §                 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

                      Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

5 §                 Tilinpäätös 1.1. – 31.12.2017

Murron kylätoimikunta ry:n sääntöjen 10 § mukaan yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnatarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi Murron kylätoimikunta ry:n tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1.1. – 31.12.2017 sekä siitä käyty keskustelu.

Päätös: Merkittiin tiedoksi tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 2017 (Liite 1).

6 §                 Toimintakertomus 1.1.-31.12.2017

Murron kylätoimikunta ry:n sääntöjen 10 § mukaan yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi Murron kylätoimikunta ry:n toimintakertomus toimintakaudelta 1.1. – 31.12.2017 sekä siitä käyty keskustelu.

Päätös: Merkittiin tiedoksi Toimintakertomus toimintakaudelta 2017 (Liite 2). 

7 §                 Toiminnantarkastajan lausunto

Murron kylätoimikunta ry:n sääntöjen 10 § mukaan toiminnantarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikko ennen kevätkokousta.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi toiminnantarkastajan lausunto.

Päätös: Merkittiin tiedoksi toiminnantarkastan lausunto. (Liite 3) 

8 §                 Tilinpäätöksen vahvistaminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

                      Päätösesitys: Koska kylätoimikunta rekisteröityi syksyllä 2017, ja toimintaa pyöritti siihen asti epävirallinen yhdistys, päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2017 vastuuvelvollisille.

Vastuuvelvolliset eivät osallistuneet kohdan 8 päätökseen Marko Partanen ja Heikki Patala osallistuivat päätöksen tekoon.

                      Päätös: Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus vuoden 2017 vastuuvelvollisille.

9 §                 Muut esille tulevat asiat

                      Päätösesitys: Merkitään tiedoksi käyty keskustelu.

                      Päätös: Ei muita esille tulleita asioita.

10 §               Kokouksen päättäminen

                      Päätösesitys: Asioiden tultua käsiteltyä, kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

                      Päätös:  Puheenjohtaja päätti kokouksen kellon ollessa 18.36.

Kategoria(t): Uutiset. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.