Syyskokouksen pöytäkirja 17.10.2018

KYLÄTOIMIKUNNAN SYYSKOKOUS 2018 Pöytäkirja

Paikka: Tyrnävän Murron koulun ruokasali Aika: 17.10.2018 klo 18.00

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo. 18.03

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Marko Partanen esitti kokouksen puheenjohtajaksi Kari Parkkila ja Minna Sainio sihteeriksi Sami Ristiluomaa. Lauri Sainio esitti pöytäkirjantarkastajaksi Heikki Patalaa ja Marko Partanen esitti toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi Mirka Alapirttia. Lisäksi Lauri Sainio ehdotti myös, että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kari Parkkila, kokouksen sihteeriksi Sami Ristiluoma

sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi Heikki Patala ja Mirka Alapirtti.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on ollut esillä Murron kylän nettisivuilla (tyrnavanmurto.fi), tienvarsien ilmoitustauluilla 2 viikkoa ennen kokouksen ajankohtaa. Kokoukseen osallistui noin 20 henkeä.

Todettiin että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Päätetään toimintasuunnitelma 2019

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma 2019 liitteen 2 mukaisesti.

6. Päätetään jäsenmaksusta 2019

Minna Sainio esitti että ei kerätä jäsenmaksua.

Päätettiin että yhdistys ei kerää jäsenmaksua vuonna 2019.

7. Päätetään talousarviosta 2019

Hyväksyttiin talousarvio 2019 liitteen 3 mukaisesti.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja 2019

Marko Partanen esitti Timo Mäkelää yhdistyksen puheenjohtajaksi.

Valittiin Timo Mäkelä yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi.

9. Valitaan hallituksen jäsenet 2019

Tommi Tuovinen esitti yhdistyksen hallitukseen: Leena Rämöä, Minna Sainiota, Jukka ja Saara Junesta, Lasse Räihää ja Sami Ristiluomaa. Saara Junes esitti Joose Ylikoskia ja Alex Saikkosta, Sami Ristiluoma esitti Mirka Alapirttiä, Tommi Tuovinen esitti Susanne Salmelaa. Marko Partanen esitti Tommi Tuovista ja Tellervo Leiviskää.

Valittiin yhdistyksen hallitukseen seuraavat henkilöt:
Leena Rämö, Minna Sainio, Jukka Junes, Saara Junes, Sami Ristiluoma, Lasse Räihä, Tommi

Tuovinen, Joose Ylikoski, Alex Saikkonen, Mirka Alapirtti, Susanne Salmela ja Tellervo Leiviskä.

10. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

Minna Sainio esitti Kari Parkkilaa toiminnantarkastajaksi ja Anu Koskimaata varatoiminnantarkastajaksi.
Valittiin yhdistyksen toiminnantarkastajaksi Kari Parkkila ja varatoiminnantarkastajaksi Anu Koskimaa.

11. Muut esille tulevat asiat

Esille tuli asiat
– Tulevat tapahtumat: Isänpäivä- ja Jouluaskartelu ja kauneimmat joululaulut. – Kylän uudet nettisivut (tyrnavanmurto.fi).
– KKI-sulkapallovuoro.
– Kylätoimikunnan jäseneksi liittyminen.
– Ekopisteen käyttöohjeet.
Merkittiin käydyt aiheet tiedoksi.

12. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.51. Pöytäkirjan vakuudeksi Tyrnävällä 2.11.2018

(Allekirjoitettu pöytäkirja löytyy sihteeriltä.)