Murron latu avattu 26.12 (luisteluhiihtopohja ajettu)

Murron 3 km latupohja on ajettu luisteluhiihtoon 26.12.2018 (koulunlammen kohdalla tien vieressä on vielä huonokuntoista latua ja kannattanee hiihtää lammen jään kautta). Perinteisen latuun ei lumi ole vielä riittänyt.

Ladun kuntoseuranta:

https://kunto.fluentprogress.fi/LATUOULU/latu_responsive.html

Muistutuksena ettei latualueella saa mm. kävellä hiihtokauden aikana eikä reitin alueella saa ajaa millään moottoriajoneuvolla kuten mopolla tai mönkijällä (kilometri latua maksaa yli 50 € ja budjetti kattaa ladun ajon vain parikymmentä kertaa kauden aikana). Mahdollisesta ilkivallasta tulee ilmoittaa liikuntatoimeen (jyrki.siekkinen et tyrnava.fi).