Kyläilta / Murron kylätoimikunta ry:n syyskokous to 10.10.2019 klo 18-20

Kyläilta / Murron kylätoimikunta ry:n syyskokous to 10.10.2019 klo 18-20

• Murron kylätoimikunta ry:n sääntömääräinen syyskokous Murron koulun ruokalassa
• Kokouksen alussa voi liittyä jäseneksi (ilmainen jäsenyys)
• Mukana kunnasta kehittämispäällikkö Janna Kumpula, ympäristöjohtaja Tuomo Perälä sekä rakennustarkastaja Hanna-Leena Lehtonen esittelemässä, mitä Murtoon ollaan suunnittelemassa tuleville vuosille
• Tule katsomaan ja keskustelemaan minne uudet tontit kaavoitetaan!


• Mehu- ja pullakahvitarjoilut

Ote kylätoimikunnan säännöistä

Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus varsinaisten jäsenten, kannattajajäseninä olevien yksityisten henkilöiden osalta ja kannattajajäseninä olevien yhteisöjen osalta.
6. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä.
7. Päätetään maksetaanko toiminnantarkastajille palkkioita. Mikäli päätetään, että toiminnantarkastajille maksetaan palkkioita, päätetään palkkioiden suuruudesta.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi.
9. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi.
10. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
12. Kokouksen päättäminen.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Alla:

  • solumalli
  •  kokoojatiemalli
  •  solu- ja kokoojatiemalli yhdessä
  •  Murron alue johon osa täydennystonttikaavailut merkitty
  •  Täydennystontikaavailut ympyröity punaisella