Murron lampien vedenriittävyys …

Tervehdys murtolaisille !

Tässä haluan kertoa Murrossa vireillä olevasta ajatuksesta ja toimenpiteistä vaikuttaa veden riittävyyteen vesistössämme välillä Muinaisranta – Rantatörmä- koulun uimalampi.

Murron kylätoimikunnasta oltiin minuun yhteydessä maaliskuussa, että miten olisi mahdollista saada enempi vettä vesistöömme kokonaisuudessaan Murron alueella. Lähinnä siksi yhteydenotto tuli minuun, koska vaimoni kanssa olemme asuneet täällä siitä lähtien, kun vesistöaihetta suunniteltiin ja kaivettiin lampia ja yhdysojia, noin 28 vuotta sitten. Tuolloin myös suunniteltiin ja laitettiin patorakennelmia kunnan toimesta. Osa padoista tehtiin jämerästi rumpujen yhteyteen ja osa keveämmin maapatoina.

Maastokatselmus suoritettiin hankikelillä 29.3 kiertäen vesistöjä pitkin. Katselmukseen osallistui lisäkseni Timo Mäkelä ja Leena Rämö. Tarkistettiin mistä vettä on saatavilla olemassa olevien ojien kautta. Samalla tarkistettiin missä ja minkälaisia patoja on olemassa. Todettiin samalla, että mitä useampia patoja on pitkin vesistöä, niin sitä paremmin vesi saadaan viipyilemään alueella.

Silloin kun vettä on tulollaan, kuten nyt tulva-aikana, niin sitä pitäisi saada pysymään alueella mahdollisimman paljon.
Padot on ainut mahdollisuus pidättää vettä mahdollisimman pitkälle kesään, koska kesäaikana uutta vettä tulee ojista hyvin vähän. Tosiasiahan on, että kaikki padot vuotavat, ja näin vesi valuu alueemme läpi hitaammin.
Onneksi alueella on pohjaveden pinta aika lähellä, joten vesi ei suuremmassa määrin imeydy maaperään.

Lupauduin kysymään jokaiselta taloudelta, jotka sijaitsevat vesistöön rajoittuen välillä Muinaisranta-Särkkäranta-koulun lampi, että onko mitään sitä vastaan, että veden pintaa nostettaisiin patorakennelmilla n. 15-20 cm. Tällä nostolla pyritään siihen, että vettä riittäisi vesistössä ainakin hiukan pidempään kuin kuluneina vuosina on käynyt.
Nyt olen käynyt näiltä jokaiselta kysymässä, että onko mitään sitä vastaan jos nostetaan vedenpintaa nyt tulva aikana n. 15-20 cm. Ihan kaikilta olen saanut myönteisen vastauksen, että kannattaa ainakin yrittää, jotta vettä vesistössämme riittäisi edes hiukan pitemmälle kesään.

Olen ollut yhteydessä kuntaan Matti Mannoseen ja Kyösti Isopahkalaan, että voidaanko näin menetellä. Suostumus on siis kunnastakin saatu. Nyt olen yhteydessä Mäkelän Timon suostumuksen mukaisesti kuntaan Timo Kangasjärvelään, että kunnan puolesta kävisivät laittamassa tarvittavia lankkuja patorakennelmiin. Maapadoista tulisi itse kunkin asuntonsa läheisyydessä itse huolehtia naapureiden kanssa yhdessä.

Pyydän, että asiasta kertoisitte myös nuorisolle, jotta patoja ei kukaan omavaltaisesti lähtisi muuttamaan. Tarpeet tulisi ilmoittaa kyläpäälliköllemme Timo Mäkelälle, joka on tarvittaessa yhteydessä kuntaan, myös minulle voi esittää asiaan liittyviä ihmettelyjä ja kysymyksiä.

Padoilla kaikkinensa pyritään siihen, että vesi saataisiin viipyilemään alueen läpi virratessa mahdollisimman pitkään.

Terveisin Kari Parkkila
Muinaisranta 9
040 5658740