Syyskokous ja kyläilta to 16.11.2023 klo 18

Tervetuloa Tyrnävän Murron Kylätoimikunta ry:n syyskokoukseen ja kyläiltaan to 16.11.2023 klo 18 Murron koulun ruokalaan. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Syyskokouksen yhteydessä kunnan edustajat kertovat ajankohtaisia asioita mm. kaava- ja tonttitilanteesta, pururadan ja hiihtoladun ja puukoulun tilanteesta sekä pohditaan nuorten tilannetta ja ratkaisua asiaan.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus varsinaisten
  jäsenten, kannattajajäseninä olevien yksityisten henkilöiden osalta ja kannattajajäseninä olevien yhteisöjen osalta
 • Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä
 • Päätetään maksetaanko toiminnantarkastajille palkkioita. Mikäli päätetään, että toiminnantarkastajille maksetaan palkkioita, päätetään palkkioiden suuruudesta.
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
 • Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi
 • Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 • Kokouksen päättäminen

t. hallitus