Murron asemakaavan muutos ja laajennus, ehdotus nähtävillä 18.3.-24.4.2020 välisen ajan …

Murron uuden kaavan ehdotus:
https://www.tyrnava.fi/fi/Palvelut/Asuminen,-rakentaminen-ja-ymparisto/Kaavoitus


Ajankohtaista kaavoituksessa
————————————
Murron asemakaavan muutos ja laajennus, ehdotus nähtävillä 18.3.-24.4.2020 väliselän ajalle.

Murron asemakaavan valmistelu on edennyt ja kunnanhallitus asetti ehdotuksen nähtäville 18.3.-24.4.2020 väliselle ajalle.

Järjestämme kaavaehdotuksen esittely ja keskustelutilaisuuden etäyhteydellä, johon voi liittyä Skype-linkillä (ohjeet alla) keskiviikkona 25.3.2020 kello 18-20. Kaavaehdotuksesta on mahdollista jättää kunnalle muistutus 24.4.2020 mennessä sähköpostitse kunta@tyrnava.fi tai osoitteella Tyrnävän kunta / Murron asemakaava, Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä.

Kunnanhallitus on laittanut kaavoituksen vireille 13.5.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 16.5.-17.6.2019. Valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävillä 30.10.-27.11.2019.

Kunnan kaavoitus-sivulta löytyy kaavaehdotukset pdf-muodossa ja Skype-yhteyslinkki yleisötilaisuuteen keskiviikkona 25.3.2020 klo 18-20.
Kunnan kaavoitussivu:

https://www.tyrnava.fi/fi/Palvelut/Asuminen,-rakentaminen-ja-ymparisto/Kaavoitus