Murron kylätoimikunta ry, yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous, Tiistaina 28.4.2020, kello 18:00, Skype-kokous etäyhteyksillä

Murron kylätoimikunta ry, yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous, esityslista

Aika: Tiistai 28.4.2020, kello 18:00

Paikka: Murron kylätoimikunta ry:n kevätkokous järjestetään poikkeuksellisesti etäkokouksena Skype-yhteydellä.
Etäkokous järjestetään koronaepidemiatilanteeseen liittyvän yli 10 hengen ryhmien kokoontumiskiellon johdosta.
Lisäksi on suositus välttää kaikkia ei-välttämättömiä ihmiskontakteja.

Skype-kokouksen linkki: https://join.skype.com/gKoigih4l9WT

(mikäli linkki ei jostain syystä toimi niin Murron kylätoimikunta ry:n WWW-sivulla on kokousajankohtana toimiva linkki:
https://tyrnavanmurto.fi/Ajankohtaista).

————-
Eduskunta on 21.4.2020 hyväksynyt väliaikaisen poikkeaman yhdistyslakiin, jonka myötä tämän tyyppiset kokoukset voidaan
tarvittaessa järjestää pelkästään etäkokouksena.
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskunnanVastaus/Sivut/EV_37+2020.aspx
mm.
”Yhdistyslain 17 §:n 2 momentin ensimmäisestä virkkeestä ja 21 §:stä poiketen yhdistyksen hallitus voi sallia 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun osallistumisen kokoukseen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, vaikka tällaista menettelyä ei ole sallittu säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt tätä varten mainitun lain 30 §:ssä tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä. ”
—————

ESITYSLISTA:

1 § Kokouksen avaus
2 § Kokousvirkailijoiden valinta
2.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta
2.2 Kokouksen sihteerin valinta
2.3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuudesta päättäminen
4 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
5 § Tilinpäätös 1.1. – 31.12.2019 (alla linkki liitteeseen)
6 § Toimintakertomus 1.1.-31.12.2019 (alla linkki liitteeseen)
7 § Toiminnantarkastajan lausunto (alla kuvana)
8 § Tilinpäätöksen vahvistaminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
9 § Muut esille tulevat asiat
10 § Kokouksen päättäminen

Tyrnävällä, 7.4.2020

Murron kylätoimikunnan hallitus

Liitteet:

Liite 5 §
Kohta 5. TILINPÄÄTÖS 2019

Liite 6 § :
Kohta 6. TOIMINTAKERTOMUS 2019 Tyrnävän Murron kylätoimikunta ry

Liite 7 § :Toiminnantarkastajan lausunto (alla kuvana)