Kylätoimikunnan kevätkokous 22.4.2021 klo 18 Teamsissa

Liity kokoukseen: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MzI1NTg3ZjktNTFhYi00YmJkLWJjYjUtODJhM2E0YjM2YmEz%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%25224c60a66f-0a8d-446e-9ac0-836a00d84542%2522%252C%2522Oid%2522%253A%252227226820-e7d2-4484-ba50-060a1ac3a2d6%2522%257D%26fbclid%3DIwAR18V3mqC3FUm31y9z_AsAOS5WOfNDEXQfVn0IST79G5YUTi_yuTCHP-PLQ%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=dbb9eff8-3bb5-4314-91e7-4bbb950d7647&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

ESITYSLISTA
MURRON KYLÄTOIMIKUNTA RY:N KEVÄTKOKOUS 2021

 1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa (ja kaksi ääntenlaskijaa)
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
  5. Toimintakertomus 2020
  6. Tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus 2020
  7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
  8. Muut esille tulevat asiat
  9. Kokouksen päättäminen

Kevätkokouksen jälkeen kunnan edustukselle puheenvuoro:

– n.klo 18:30 Rakennustarkastaja Hanna Ollila kertoo ajankohtaisista asioista Murron alueen kaavoitukseen ja tonttien vapauttamiseen liittyen sekä muista ajankohtaisista asioista.